slide1

Karlskrona Taxi AB
PRISINFORMATION

När Jämförpris
10km som tar 15min
Det högsta jämförpris som tillämpas av detta taxifordon

Kr 284

Vardag kl 07-18 Kr 255
Övrig tid Kr 284

Begär alltid taxameterkvitto!

Storbilstaxa tillämpas vid körning med fler än 4 passagerare.

Grunderna för hur priset bestäms framgår av

prisinformationen på insidan av taxifordonet.

Karlskrona – Kallinge Flyg 500 kr 265 kr vid samåk
Karlskrona – Kastrup 3100 kr
Karlskrona – Kalmar Flyg 1320 kr
Karlskrona – Växjö Flyg 1600 kr
Karlskrona – Kristianstad Flyg 1770 kr