om oss
om oss

Karlskrona Taxi är en sammanslutning med tillgång till 14-15 fordon av olika slag. Vårt upptagningsområde sträcker sig över södra Sverige.

Vårt ledord är service med hög kvalitet på lokalkännedom, fordon och förare. Att vi är ett gammalt bolag har dock inte hindrat utvecklingen för oss att välja ett toppmodernt bokningssystem med GPS-positionering av fordonen för närmaste och miljövänligaste transport. I vår strävan för en bättre miljö väljer vi de fordon och produkter inom varje segment som har minst påverkan på vår omvärld med tanke på den infrastruktur som finns i vårt upptagningsområde. Ett flertal av våra fordon är redan godkända av transportstyrelsen som miljöbilar. Tanken är att miljöbilar har liten klimatpåverkan och låga utsläpp av miljö- och hälsoskadliga avgaser. Även buller från bilen diskuteras i sammanhanget. Karlskrona Taxi har också en väl utbyggd form för samåkning till flygplatser, det bästa för miljön är faktiskt samåkning.

Vår beställningscentral har god ekonomi och är trippel AAA klassat vilket borgar för en stabilitet och långvarighet i branschen. Alla chaufförer lämnar årligen utdrag ur belastningsregistret samt kreditupplysning för att säkerställa att inga oegentligheter föreligger. Allt för att skapa trygghet för våra resenärer. Alla våra bilar tar givetvis de flesta förekommande betal- och kreditkort, med direktuppkoppling mot kortutgivare. Inga kortavgifter tas ut i våra bilar. Företag kan bli faktureringskunder efter godkänd prövning.